Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

12.03.2011. 19:49:25 - Tanja Očko

U Pregradi osnovana Udruga za održivi razvoj - UZOR

Pravo na zdrav i očuvani okoliš jedno je od temeljnih ustavnih prava građana Pregrade, a zaštita istog od općeg je interesa. S obzirom da je desetljeće od 2005. do 2014.godine proglašeno Desetljećem obrazovanja za održivi razvoj, a također se u 2011. godini očekuje rođenje 7 000 000 000 stanovnika, javila se ideja o osnivanju udruge pod nazivom Udruga za održivi razvoj, skraćeno UZOR. Udruga je osnovana u Pregradi, 29.11.2010. upisana je u Registar udruga Republika Hrvatske kao nevladina, nestranačka, i neprofitna pravna osoba, koja u svoje redove prima sve građane/ke Republike Hrvatske, kojima je cilj i želja da, u interesu održivog razvoja, odnosno zadovoljavanja, očuvanja i poboljšanja životnih uvjeta sadašnjih i budućih generacija ljudi, životinjskog i biljnog svijeta (kao evolucijskog naslijeđa), te Zemljine ukupne biosfere, daju svoj doprinos, kako na osobnoj, tako i na široj društvenoj razini.

Program rada Udruge planiran je u skladu s ciljevima i djelatnostima, a samo ostvarenje ponajviše ovisi o materijalnim uvjetima. U prvoj godini djelovanja, Udruga će se uglavnom baviti svojim ustrojstvom, članstvom i promidžbom. Stoga, Plan rada uključuje promicanje Udruge (izrada web stranice, suradnja s članovima srodnih Udruga, izrada promotivnih materijala, rad na vidljivosti i prepoznatljivosti), sudjelovanje članova (prema mogućnosti) na skupovima i seminarima na temu održivog razvoja, uređenje i opremanje prostora.

Naše je mišljenje da je ulaganje u rad UZOR-a  preduvjet za održivi razvoj koji je obaveza i odgovornost cijele zajednice. Stoga Vas pozivamo da nam se pridružite. Kontaktirati nas možete na e-mail adresu:  udrugauzor@gmail.com, ili na broj mobitela: 098/1683833.

 

Početni korak za globalno prihvaćanje koncepta održivog razvoja bila je Konferencija o održivom razvoju koja je održana 1992. godine u Rio de Janeiro-u. Rezultat Konferencije je da se od 1992. godine na svim konferencijama iz područja zaštite okoliša održivi razvoj spominje kao put za izlaz iz globalne ekološke krize. Priprema i provođenje programa informiranja i neformalne te informalne edukacije doprinijelo bi uspostavljanju određenih mehanizama za osnaživanje pojedinaca i grupa u samoorganiziranju i većoj i odgovornijoj participaciji građana u procesima donošenja odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Informacija, edukacija i sudjelovanje u donošenju odluka vezano uz domenu održivog razvoja, glavni su alati u uspostavi i unapređenju održivog razvoja. Kako smo svjedoci sve češćih vremenskih ekstrema, te sve brojnijih nemira koji se vode radi neodrživog iskorištavanja i ljudi i prirodnih resursa, naraštaj smo koji ima razloga strahovati za budućnost jer je slika budućnosti pod upitnikom. Vrijeme je za djelovanje! Stoga je UZOR  osnovan u cilju stvaranja i razvijanja svijesti o održivom razvoju kako na osobnoj, tako i na široj društvenoj razini. Provođenje društvene odgovornosti i održivog razvoja započinje promjenama naših osobnih vrijednosti te se nastavlja prenošenjem tih vrijednosti na sva područja našeg djelovanja. Cilj djelovanja po programu Udruge jest  potaknuti građane na usvajanje principa održivog razvoja kao osnovnih načela življenja. Ideja je poticati na promjene i djelovanje kroz projekte, kampanje, akcije te informiranje javnosti.

Prema Statutu, djelatnosti Udruge su razvijanje svijesti o važnosti društvene odgovornosti s ciljem promicanja održivog razvoja, kako u odgojnom tako i u obrazovnom procesu, stvaranje kvalitetne informativne platforme vezane uz promicanje održivog razvoja (organiziranje predavanja, javnih tribina, seminara, tečajeva, okruglih stolova, javnih debata, raznih kulturnih i sportskih zbivanja, radionica, igraonica, izdavanje informativnog i promotivnog materijala iz područja djelatnosti Udruge sukladno Zakonu), suradnja s državnim institucijama te nevladinim organizacijama u svrhu promicanja i ostvarivanja dotičnih ciljeva za opće dobro, sprečavanje rizika i opasnosti po okoliš, a samim time i život ljudi, životinjskih i biljnih zajednica, te zaštita i uređenje okoliša.

Reklama