Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

26.10.2008. 12:00:18 - Nada Šutina-Špiljak, Martina Kantoci, Ivana Ptičar

OŠ Janka Leskovara

Foto: Boris Krizmanić

Osnovna škola Janka Leskovara u Pregrada nosi ime po ovdašnjem književniku Janku Leskovaru (Valentinovo, 1861. -1949.).

U knjizi "Građa za povijest školstva Kraljevine Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas" Antuna Cuvaja zabilježeno je kako 1793. godine u Pregradi školu polazi jedno dijete. Školska spomenica govori, međutim, kako je škola u Pregradi sagrađena 1842. godine, a obuka u njoj započeta je 1843. godine. Prvi učitelj u školi bio je "Mato Majer, ovomjesni orguljaš i pojac".

1864. godine na školskoj je zgradi podignut 2. kat sa satanom za drugog učitelja.

Spomenica navodi da u to doba školu pohađa 240 dječaka i djevojčica, a opetovnicu 20 učenika. 1865. godine za stalnu učiteljicu dolazi Ružica Bosnar koja će poslije s učiteljem Franjom Cvjetkom u Pregradi službovati preko 40 godina.

U spomenici za šk. g. 1880./1881. prvi se put spominje podatak o školskoj knjižnici. "Školska knjižnica ima 7 djela, odnosno 15 svezaka."

Školske godine 1894./95. četverorazredna škola dobila je peti razred s 52 djece.

28. veljače 1909. g. otvorena je svečano nova školska zgrada; broj školski obveznika je 1073, a polaznika , zajedno s opetovnicom, 525.

16.3.1930. g. svečano je otvorena nova škola u Benkovu. Tom prigodom pozdravni govor održao je Janko Leskovar, umirovljeni školski nadzornik i hrvatski književnik koji je izabran za prvog predsjednika školskog odbora.

Iste godine otvorena je škola u Gorjakovu. To je bilo vrlo važno jer je iz tog sela tek dio djece bio obuhvaćen školovanjem zbog velike udaljenosti od Pregrade.

Od šk. g. 1946./47. Osnovna škola u Pregradi radi po programu osmogodišnjih škola.

Brojevi

Osnovna škola Janka Leskovara u Pregradi uključuje centralnu i 5 područnih škola - Sopot, Stipernica, Gorjakovo, Benkovo i Kostel. Ukupno imamo 612 učenika  282 učenika u razrednoj nastavi (180 u centralnoj i 102 u područnim školama)  i  330 učenika u predmetnoj nastavi.

Ove školske godine je u prvi razred krenulo 39 prvašića u centralnu i 23 prvašića u područne škole.

U školi radi 55 učitelja, ravnateljica, 3 stručna suradnika, 2 domara, 10 spremačica, 2 kuharice, tajnica i računopolagateljica.

U centralnoj školi radi se u dvije smjene u razrednim odjelima od 1. do 8. razreda. Na područnim školama radi se u dvorazrednoj kombinaciji od 1. do 4. razreda.

Nova zgrada

Nova moderna zgrada centralne škole u Pregradi otvorena je šk. g. 1983./84. U sastavu škole je sportska dvorana i igralište. U informatičkoj se učionici nalazi 18 računala, a školska knjižnica raspolaže sa 3 570 knjiga. Dvije učionice su također opremljene suvremenom računalnom opremom, a svaka učionica ima pristup Internetu.

U školi se organiziraju kulturne, tehničke, ekološke i športske aktivnosti u okviru odgovarajućih izvannastavnih aktivnosti. Učenici mogu sudjelovati u radu ovih skupina:filmska, recitatorska, rukomet, likovna, zbor, planinari, podmladak crvenog križa, mladi tehničari, geografska  e-škola, ekologija, literarna, liturgijska, mladi animatori i novinarska skupina. U školi se, uz redovitu nastavu održavaju i izborni predmeti iz vjeronauka, informatike, engleskog i njemačkog jezika i prometa. U školi djeluje i školski športski klub.

Učenici kroz nastavu i izvannastavni rad postižu zapažene rezultate na razini Krapinsko-zagorske županije i republike Hrvatske.

Vođenjem brige o interijeru, uređivanjem okoliša škole oplemenjuju prostor u kojem svakodnevno rade i borave. Aktivno se uključuju u događanja i kulturne manifestacije u gradu čime doprinose obogaćivanju njihova sadržaja.

Projekti

Dva velika projekta u koja se naša škola uključila su UNICEF-ov projekt za sigurno i poticajno okruženje u školama i Međunarodna eko-škola. U manjim projektima surađujemo s organizacijama i udrugama iz naše okolice među kojima su Škola pri bolnici Krapinske toplice te Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama KZŽ.

U Unicefov projekt uključili smo se 2005. godine. Od tada je u nastavi provedeno niz radionica u kojima se između ostalog nastoji senzibilizirati za problem nasilja, naučiti kako se nositi s tim problemom i kako tražiti pomoć ili kako biti učenik pomagač u takvim situacijama. Formirana je i skupina vršnjačke pomoći od učenika viših razreda koja su prošli dodatnu edukaciju. Škola je  nakon dobivanja statusa Škola bez nasilja uključena u mrežu škola bez nasilja i s njima surađuje.

Naša škola status Međunarodne eko škole ove je godine obnovila po drugi put i uz prigodni program te blagoslov našeg župnika na jarbol podigla svoju treću zelenu zastavu. Dvije smo se godine bavili temom otpada, dvije godine temom vode, a zadnje dvije godine posvetili smo temi energije. Uz aktivnosti koje svake godine provodimo, kao što su formiranje i rad eko-patrole (kontrola provođenja svih predviđenih aktivnosti i bilježenje stanja u školi i njenom okolišu), akcije skupljanja starog papira (obnavljanje i izrada novih papirka u razredima, postavljanje papirka po uredima raznih institucija u gradu Pregradi, preuzimanje skupljenog papira), eko-kviz, obilježavanje svih važnijih ekoloških datuma u radionicama i prigodnim panoima, obrada tema vezanih uz ekologiju u programu redovne nastave i izvannastavnih aktivnosti, u protekle smo dvije godine imali i neke nove aktivnosti.

Logo

Logo škole

U logu naše škole je bubamara koju smo odlučili malo oživjeti pa smo raspisali natječaj za naj bubumaru - maskotu škole. Skupili smo preko sto likovnih radova i proveli ocjenjivanje među učenicima i učiteljima te proglasili novu maskotu eko škole. Vrlo uspješno odradili smo dva projektna dana na temu energije i jedan povodom Svjetskog dana vode. Održane su radionice u kojima su se igrale edukativne igre s temom energije, radili pokusi i istraživanja, izrađivali poučni plakati i sl. Ove smo školske godine počeli suradnju s Energetskim institutom Hrvoje Požar. Bili smo na terenskoj nastavi u Tvornici stakla Vetropack Straža, a već dulje vrijeme surađujemo s Tvornicom Unijapapir čiji smo pogon u Novim Dvorima posjetili prošle školske godine. Uspješno surađujemo sa Šumarijom iz Krapine. Učenici su skupljali sjeme bukve i hrastovog žira, upoznali se s načinom obnova šuma i korisnošću njihovog obavljenog posla.

Informiranje

S eko aktivnostima koje provodimo u školi redovito upoznajemo predstavnike Grada prilikom naših posjeta, a lokalnu zajednicu putem medija.

O događajima i aktivnostima koje provodimo kroz godinu u školi i važnim obavijestima  moći ćete saznati na našoj novoj internet stranici: www.os-janka-leskovara-pregrada.skole.hr/skola i čitati u Zvončeku, našem školskom listu, koji izlazi na kraju školske godine.

Škola - učenici, roditelji i učitelji, velika su obitelj zaokupljena zajedničkim brigama i radostima, okrenuta prema budućnosti.

Reklama