Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

02.02.2018. 10:16:14 - Petra Vdović

Bira se sedam novih članova Savjeta mladih Grada Pregrade

S obzirom da mandat sadašnjeg saziva Savjeta mladih Grada Pregrade istječe 6. srpnja 2018., gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj šestoj sjednici donijelo je Zaključak o pokretanju postupka biranja članova gradskog Savjeta mladih i njihovih zamjenika objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.

Sukladno objavljenom Javnom pozivu, kandidature za novi saziv mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana objave na gradskim mrežnim stranicama.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Pregrade koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Grada. U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju između navršenih petnaest i trideset godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Pregrade. Pravo predlaganja kandidatura imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području grada.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Gradsko vijeće će na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izabrati sedam članova/članica i njihovih zamjenika , a rezultati izbora objavit će se na gradskoj web stranici.

Reklama