Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

15.10.2018. 10:08:59 - Grad Pregrada

Mladinski svet Slovenije u posjetu Pregradi

Foto: Grad Pregrada

Grad Pregradu su u subotu 13. listopada 2018. posjetili predstavnici nacionalne organizacije mladih Slovenije MSS - Mladinski svet Slovenije, a u Gradskoj vijećnici su ih ugostili i s njima razgovarali članovi Savjeta mladih Grada Pregrade i Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije.

Cilj study visita bio je upoznati se s radom organizacija mladih u Hrvatskoj i Sloveniji. Na sastanku je se razgovaralo o mogućnostima koje Grad Pregrada, ali i Krapinsko-zagorska županija pružaju mladima te o aktivnom sudjelovanju mladih u zajednici. Način i djelovanje savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini predstavila je predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade Ema Javornik i predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Hrvoje Novak, dok je djelovanje MMS predstavila projektna suradnica Petra Miklaužič. Oni su se osvrnuli na djelokrug kojim se Savjeti i Mladinski svetovi bave i način na koji djeluju te koja je konkretno uloga savjeta kod predstavničkih tijela. Način i djelovanje udruga u Hrvatskoj predstavila je Nikolina Bertol iz Mreže udruga Zagor, koja je krovna udruga mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sastanku je prisustvovala i predsjednica Gradskog vijeća Pregrade Tajana Broz te zamjenica župana Jasna Petek. One su se osvrnule na suradnju predstavničkog i savjetodavnog tijela i istaknule važnost, ali i značaj mladih kako u Pregradi tako i u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji.

Mladinski svet Slovenije (MSS) pod svojim okriljem okuplja organizacije s različitim interesima, stavovima ili političkim orijentacijama. MSS je i nacionalni predstavnik mladih na europskoj razini - član Europskog foruma mladih od svog osnutka 1996. U suradnji s organizacijama članicama provodi svoju misiju i razvija sektor mladih. MSS također stvara politike za mlade, provodi dijalog na cijelom nevladinom polju mladih, promiče razvoj rada s mladima i neformalno obrazovanje i aktivno zagovara njihovo priznanje.

Osim Pregrade, mladi iz Slovenije posjetili su još Varaždin i Lepoglavu.

 

Reklama