Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

02.02.2015. 10:50:49 - Grad Pregrada

Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga

Grad Pregrada raspisuje natječaj za dodjelu financijske potpore projektima udruga s područja grada Pregrade čija je djelatnost od interesa za Grad Pregradu.

Financijska potpora dodjeljivat će se projektima udruga koji zadovoljavaju opće kriterije, a odnose se na:

1. Unapređenje kvalitete života,

2. Zaštita okoliša i održivi razvoj,

3. Zaštita i očuvanje kulturne baštine,

4. Djeca i mladi,

5. Unapređenje položaja ranjivih skupina,

6. Unapređenje gospodarstva i poljoprivrede.

Za dodjelu dotacija iz Gradskog proračuna mogu se natjecati samo udruge sa sjedištem na području Grada Pregrade upisane u registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji obveza osiguranja sredstava u Gradskom proračunu, za koje nije predviđena posebna stavka u proračunu, odnosno čija se djelatnost u cjelini ne financira iz drugih izvora. Minimalan iznos financijske potpore pojedinom projektu iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos iznosi 8.000,00 kuna.

Prijave se šalju poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnost, J.K. Tuškana 2, Pregrada - prema propisanim obrascima ispod teksta, a obrazac za prijavu projekta i obrazac proračuna projekta udruga potrebno je poslati i u elektronskom obliku (otvoreni dokument–word) na e-mail grad@pregrada.hr

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Pregrade, a rok za prijavu na natječaj je do 4.3.2015.

Tekst natječaja i obrasce možete preuzeti na gradskim stranicama.

Reklama