Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

13.05.2016. 10:01:09 - Grad Pregrada

Potpisani ugovori s udrugama o dodjeli financijskih sredstava za projekte u 2016. godini

U srijedu 11. svibnja u Gradskoj vijećnici u Pregradi održano je potpisivanje ugovora između Grada Pregrade i udruga o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade, raspisan je 1. veljače 2016. Natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima udruga s područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu i Natječaj projektima udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu.

Udruge s područja Pregrade mogle su prijaviti svoje projekte zaključno do ožujka 2016. godine. Povjerenstvo nadležnog upravnog odjela Grada Pregrade izvršilo je procjenu  projekata te donijelo Odluke o visini financijskih sredstava sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje. Financijska sredstva dodijeljena su 5 udruga iz područja kulture i tehničke kulture, u ukupnom iznosu od 64.600 kuna, a 9 ostalih udruga s područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna ostvarilo je ukupno 21.900 kuna.

Reklama