Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

15.05.2014. 17:39:30 - Grad Pregrada

Rezultati natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga za 2014. godinu

U ponedjeljak, 12. svibnja 2014., Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva izvršilo je procjenu projekata udruga prikupljenih temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 2014. godinu., te je sukladno navedenim ocjenama utvrdilo visinu financijske potpore predloženim projektima. Temeljem provedenog Natječaja dodijeljeno je ukupno 58.000,00 kuna projektima udruga s područja Grada.

Reklama