Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

15.11.2014. 16:10:06 - Grad Pregrada

Grad Pregrada najtransparentniji u KZŽ

Treći put zaredom GONG i Udruga Gradova proveli su istraživanje transparentnosti i odgovornosti tijela lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj – LOTUS. Cilj istraživanja bio je analizirati procedure i dobre prakse transparentnosti i odgovornosti u upravljanju gradovima i općinama, u kvaliteti suradnje s organizacijama civilnog društva te u funkcioniranju mjesne samouprave za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Prema provedenom istraživanju Grad Pregrada je ocijenjen kao transparentan grad sa ukupnom ocjenom 6,76 te se nalazi na 36. mjestu u odnosu na sve jedinice lokalne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj kojih ukupno ima 365. Tim je rezultatom Grad Pregrada ujedno i najtransparentnija jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji. Prilikom posljednjeg istraživanja koje je provedeno 2012. godine Grad Pregrada bio je na 280. mjestu i drugi najgori grad u državi prema transparentnosti. Tako je Pregrada u posljednje dvije godine na ljestvici transparentnosti napredovala za čak 244 mjesta što smatramo izuzetnim uspjehom. 

Rang listu možete vidjeti u tablici na http://lotus.gong.hr/data/LOTUS-2014-Rang-lista.pdf, a detaljnije o samom istraživanju pogledajte na na Lotusovoj stranici.

 

Reklama